We hope this will help you in learning languages. Translation for ndege in the free swahili english dictionary and many […]

Sw mtu huridhika ajifunzapo majina ya ndege wakubwa kama tai tausi na bata maji na vilevile kujua majina ya ndege […]