Kuwa na speed sio kuwa na thamani thamani ni materials mfano ndege ya anovo inachukua abiria mia 5 na ndege […]