Ajabu ya ndege hawa ni uwezo wao wa kukaa angani kwa zaidi ya wiki moja. Bata ndege mkubwa kuliko kuku […]