Lakini licha ya kuwa na sifa hizo ndege huyu amekuwaa na hulka moja ya kujinyofoa manyoa. Ndege huyu hupendwa kwa […]