Sw 52 naye ataitakasa nyumba hiyo isiyo safi kwa kutumia damu ya ndege huyo maji ya kijito yule ndege aliye […]

Shibli mtoto wa simba. What is the young one of a pot. Https Newstamu Com Wp Content Uploads 2020 10 […]

Bakari nyuni simba sungura papaupanga kuku mnyau paka farasi na punda samaki njiwa dagaa. Kitungulekituju mtoto wa sungura. Https Kcpe […]