Ang tawag sa alak na mula sa tubo ay basi. Basi demo 1 draft 1 call me baby by exo […]