Ang mga kalapit naman nitong bansa ay china indonesia at marami pang iba. Kung ang mga bansa naman ang gagamiting […]