Absolutong lokasyon ng pilipinas ay 12 8797 n hilaga 121 7740 e silangan. Tuyo at basa dry or wet basa. […]

Ang mga kalapit naman nitong bansa ay china indonesia at marami pang iba. Kung ang mga bansa naman ang gagamiting […]